Akınsoft Programları

Erce Bilisim olarak sektörünüzde sizin ihtiyaçlarınıza uygun olarak tasarlanmış programlarımızla , çalışma hayatınıza kolaylıklar sunmaktayız.
En Çok tercih edilen programlarımız

AKINSOFT Wolvox Genel Muhasebe

;
wolvox
Kullanım Alanları
AKINSOFT Wolvox Genel Muhasebe, çok kullanıcılı mali müşavir otomasyonudur. Muhasebeciler ve mali müşavirler için geliştirildi.
Modüller

Hesap planı, fiş işlemleri, tanımlamalar, dönem sonu işlemleri, defterler, mizan/raporlar, mali tablolar ve bütçe modüllerinden oluşmaktadır.
Genel Özellikler

İşletmenizin en verimli, en çalışkan üyesi…
Türkiye’nin en geniş çözüm ortağı ve hizmet ağı tarafından sunulan WOLVOX Genel Muhasebe ile Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler, tüm işlemlerini net ve pratik bir şekilde takip edilebilir, alınması gereken kritik yönetim kararları güvenilir veriler ışığında zamanında yapabilir ve ileriye dönük çalışmalar planlayarak uygulamalarına dahil edebilir.

GENEL ÖZELLİKLER

* MSSQL ve Firebird veritabanı desteğinden faydalanabilir,
* MDI Teknolojisi ile aynı anda birden fazla pencere açma ve istenilen pencerede işlem yapabilir,
* Özelleştirilebilir makro tanımları ve kullanıcı tanımlı kısayol destekleri ile hızlı erişim sağlayabilir,
* Kullanıcıya özgü menü oluşturabilir,
* Dövizli muhasebe özelliğinden faydalanarak dövizle yaptığınız hareketleri raporlayabilir,
* Ön muhasebe, demirbaş ve insan kaynakları programlarından genel muhasebeye otomatik fiş oluşturabilir, beyanname programında ise oluşturduğunuz fişlerden ilgili beyannamelerin hesaplanmasını sağlayabilirsiniz.

FİŞ İŞLEMLERİ

* Açılış, tahsil, tediye, mahsup ve kapanış fişlerinizi oluşturabilir, açılış ve kapanış fişlerinizi geçmiş ve gelecek yıllardan otomatik aktarabilir,
* Fiş girişleri esnasında hesap bakiyelerini, KDV bakiyelerini, muhtasar beyanname için ödeme detay bilgilerini kaydedebilir,
* Fiş girişlerinde döviz birimi seçerek hareketlere özel kur girişi yapabilir,
* Fiş girişleri esnasında otomatik KDV ayırma özelliğinden faydalanabilir,
* Fiş hareket satırlarını kopyalayarak fiş girişini hızlandırabilir,
* Fiş tipi kaydı oluşturarak oluşturduğunuz fiş tiplerine kayıt girebilir,
* Oluşturduğunuz fişleri kopyalayabilir, farklı firmalar arası fiş kopyalama özelliğinden faydalanabilir,
* Fiş sıralama özelliği sayesinde fişlerinizi sıralayabilir,
* Fişlerinizi tek tek veya toplu olarak yazdırabilir,
* Fişlerinizi günlük olarak veya manuel seçim yaparak birleştirebilirsiniz.

HESAP PLANI

* Tek düzen hesap planında yer alan hesap kodlarını otomatik olarak yükleyebilir,
* Manuel olarak alt hesap tanımlaması yapabilir,
* M.S. Ecel veritabanından hesap planı transferi yapabilir,
* Farklı hesaplar arası aktarım yapabilir,
* Oluşturduğunuz alt hesaplara ait BA/BS tanımlamalarını seri bir şekilde kaydedebilirsiniz.

TANIMLAMALAR

* KDV tanımlama işlemlerini ve KDV kısayol belirleme işlemlerini gerçekleştirebilir,
* Açıklama tanımları girerek fişler üzerine seri bir şekilde açıklama atayabilir,
* BA/BS formunda kullanmak için firma tanımlamaları oluşturabilir veya MS Excel veritabanından transfer edebilir,
* Hızlı fiş tanımlamaları oluşturarak oluşturduğunuz tanımlamalardan seri bir şekilde fiş kaydı oluşturabilirsiniz.

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ

* KDV tahakkuku,
* Hesapların yansıtılması 7/A,
* Hesapların yansıtılması 7/B,
* Maliyet hesaplamaları,
* Kar/Zarar hesaplamaları,
* Virman hesabına aktarım işlemleri,
* Kapanış fişi oluşturma işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

DEFTERLER

* Yevmiye defteri yazdırabilir, dilerseniz defter numarası vermek için boş defter yazdırabilir,
* Yevmiye defteri yazdırma esnasında detay hesapları, satır açıklamalarını ve borç/alacak bakiyesini, fiş açıklamalarını gizleyebilir,
* Yevmiye madde numaralarını yeniden oluşturabilir,
* Yevmiye defteri yazdırırken satırlar üzerinde renklendirme ve sayfa numarası gösterebilir,
* Defter-i kebir ve yardımcı defter yazdırabilir, dilerseniz hesap hareketlerini MS Excel veritabanına transfer edebilir,
* Defter-i kebir ve yardımcı defter yazdırırken fiş numarasını, fiş bakiyesini, fiş açıklamalarını gizleyebilir,
* Dilerseniz devir hesaplamalarını dahil edebilir,
* Rapor yazdırmak için dip not girişi yapabilirsiniz.

MİZAN/RAPORLAR

* Aylık ve kesin mizan yazdırabilir,
* Aylık ve kesin mizanı dilerseniz döviz birimi seçerek ayrıca alabilir,
* Aylık ve kesin mizan yazdırma esnasında özel fiş tanımlarını ve kapanış fişlerini hesaplamaya dahil edebilir,
* Tutar bakiyesi olmayan hesapları gizleyebilir,
* Detay hesapları 5 alt basamağa kadar gizleyebilir,
* İndirilecek KDV listesi yazdırabilirsiniz.

MALİ TABLOLAR

* Özet ve ayrıntılı gelir tablosu,
* Özet ve ayrıntılı bilanço,
* Satışların maliyeti,
* Önceki dönem bilgileri,
* Dövizli mali tabloları alabilirsiniz.

BÜTÇE

* Gelir ve gider bütçesi planlayabilir,
* Planlanan bütçe ile gerçekleşen bütçeyi kıyaslayabilir,
* Bütçe analizi alabilir, grafiksel olarak gerçekleşen bütçe ile planlanan bütçe oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

DİĞER İŞLEMLER

* Serbest meslek makbuzu düzenleyebilir, makbuz düzenlemek için gerekli olan sabit kesintileri tanımlayabilir,
* Serbest meslek makbuzlarını muhtasar beyannameye entegre edebilir,
* Kira ödemelerinizi tanımlayarak ödemeleri takip edebilir, muhtasar beyanname entegrasyonunu sağlayabilir,
* Serbest meslek makbuzu ve kira ödemelerinizin fiş kayıtlarını programın otomatik oluşturmasını sağlayabilir,
* Kullanmak istediğiniz döviz birimlerini tanımlayarak günlük kur girişi gerçekleştirebilirsiniz.

Raporlar;
İçerisinde birçok hazır rapor ve form bulunan Wolvox’un rapor uyarlama aracı sayesinde mevcut ve yeni tasarlanacak raporlara yeni filtreler eklenebilir,çeşitli yazı biçimleri,fontlar ve renk kullanılabilir.

Veri Aktarımı;
Wolvox,veri aktarım özelliği transfer modülü sayesinde tüm sistem genelinde yer alır ve farklı kaynaklardan ulaşan verilerin konsolidasyonu sağlar.Terminal-Server alt yapısı ile online çalışma şekilleri desteklenir.

Windows Uyumluluğu;
Wolvox ile gelen tam Windows uyumunun sağladığı avantajlar,AKINSOFT’un titizlikle hazırladığı kolay kullanımlı arayüzü ile birleşerek kullanıcıya çabuk öğrenme ve kullanım kolaylığı avantajı sağlar.

İlişkisel Veritabanı;
Wolvox SQL mimari veritabanı ile Microsoft Office programları ile doğrudan ilişki kurabilmektedir.

Kullanıcı Yetkilendirme;
Wolvox kullanıcılara tanınan çok seviyeli erişim hakları ile bilgi güvenliğini garantiler.Sistem yöneticisi (Yetkili Oturum),her kullanıcıya,şirket bazında modül ve menü seçeneklerine erişim haklarını tanımlayabilir.Kayıtların kimin tarafından değiştirildiği sistemden öğrenilebilir.Ayrıca silinen kayıtları yetkili oturumu ile geri alma imkanı sağlar.

Wolvox ile daha verimli çalışmak , karlılığı ve hizmet kalitesini artırmak artık çok kolay.

AKINSOFT Wolvox Otel

;
WHO71
Kullanım Alanları
Otel, Butik Otel ve Apart Otellere hitap etmektedir.
Modüller

AKINSOFT WOLVOX Otel Programı, ERP ile tam entegrasyonlu, rezervasyon, resepsiyon, ön büro, odalar yönetimi, satış/kontrat işlemleri, ön kasa, CRM, departman haberleşme, bildirim hizmetleri, banket/organizasyon yönetimi, forecast raporları, gün sonu işlemleri, bloke işlemleri, xml raporları ve otel durum raporunu içermektedir.
ÖN BÜRO İŞLEMLERİ (FRONT OFFICE MANAGEMENT)

Ön büro yönetim süreçlerinizi WOLVOX Otel programı üzerinden takip ederek kontrol altına alınmasını sağlayabilirsiniz. Rezervasyon girişlerini, doluluk takip ve analizlerini, oda blokaj işlemlerini, müşteri check-in ve check-out, müşteri folio takibi, gelir-gider takibi ve yönetimi, acenta kontrat işlemlerinizi, geceleme raporlarını ve operasyon süreçleri gibi bir çok aşamayı takip edebilirsiniz.

REZERVASYON
* Hızlı ve kolay rezervasyon girişlerini yapabilir,
* Rezervasyon kayıt esnasında mükerrer kayıt kontrolü yapabilir,
* Rezervasyon girişlerinde voucher bilgisini belirleyebilir,
* Kayıt esnasında pansiyon tipini seçim yapabilir,
* Rezervasyon tipinin seçim yapılmasını sağlayabilir (Definite, Pending, Tentative, Optional vb.),
* “Beklemede” ve “rezerve” durumundaki kayıtlar için belirtilen tarih ve saatte kullanıcının uyarılmasını sağlayabilir,
* Check-In, no-show ve iptal işlemlerinizi tek ekran üzerinden yapabileceğiniz gelişmiş arayüzü kullanabilir,
* Otele düzenli gelip giden konukların kontrollerini (Repeat Guest) yapabilir,
* Konuklara ait sicil bilgilerini, istek ve talepleri kayıt edebilir,
* Konuklara ait geçmiş rezervasyon bilgilerini görüntüleyebilir (Müşteri History kayıtlarının gösterimi, hangi odada kaldığı ve ne kadar ücret ödediği gibi),
* Rezervasyonda atanan oda için envanter kayıtlarını tutabilir,
* Rezervasyonları beklemeye alabilme (waiting), beklemedeki bir rezervasyonu ise konfirme edebilir,
* Kayıt edilmiş rezervasyonları detaylı filtrelemeler yaparak raporlarını alabilir,
* Grup ve acenta ile yapılan giriş işlemlerini hızlı bir şekilde yaparak otomatik oda atama yapabilir,
* Günübirlik girişler kısmından oda harici otelin diğer hizmetlerinden konukları faydalandırabilir,
* Faturalandırma işlemlerinin seri bir şekilde yapılması ve folio hareketlerine göre ayrı ayrı faturalandırabilir,
* Rezervasyon çizelgesi ekranını kullanarak otel doluluk kontrolü ve çizelge üzerinden rezervasyon işlemlerinizi kontrol edebilirsiniz.

RESEPSİYON
* Check-In işlemi ve grup girişlerinizi tek tuş ile yapabilir,
* EGM ve Jandarma Bilgi Yönetim sistemine otelde konaklayan ve çalışanların bilgilerini gönderebilir,
* Kimlik ve pasaport tarama cihazları ile müşteri kayıtlarını hızlı bir şekilde yapabilir,
* Rack ekranı üzerinden dolu odaları, boş odaları, blokajlı ve çıkış yapılacak odaları listeyebilir,
* Rack ekranı üzerinden tüm ön büro işlemlerinin yapılabilmesini sağlayabilir (tarih değişikliği, room change, bilgi güncelleme, folio izleme, check in, check out,
odaya mesaj girişi, arıza ve şikayet girişi, oda resimlerine ulaşabilme vb.),
* Rezervasyon çizelgesi üzerinde iken sürükle bırak yönetmiyle hızlı bir şekilde konaklama süresini uzatabilir,
* Desteklenen kapı entegrasyonları sayesinde misafirlerin check-out tarihlerinde kapı kartının geçersiz olması ve kapı kontrolü.
– (Desteklenen cihazlar için lütfen bilgi alınız.)
* Merkez Bankası üzerinden döviz kurlarını otomatik download ederek girişlerde güncel kurlardan işlem yapılmasını sağlayabilir,
* Tüm müşterilere toplu mail veya sms gönderebilme özelliği,

ÖNKASA
* Kasa transfer işlemleri ve yapılan transferlerin onaylanması için kasa havuzunun oluşturulması,
* Döviz bozma işlemleri ve raporlarının yapılabilmesi,
* Kasa toplamlarının TL ve Döviz birimlerine göre raporlanabilmesi,
* Kasa üzerinden oda kartlarına toplu folio hareket girişinin yapılabilmesi,
* Tanımlanan folio ödeme türlerine göre konaklayanların bakiyesini tek tuşla kapatabilme,

SATIŞ ve KONTRAT İŞLEMLERİ
* Acenta kayıtlarını yapabilir,
* Acenta rezervasyonlarını raporlayabilir,
* Sistemde kayıtlı acenta ya da gruplar için stop sale (Satışları geçici olarak durdurabilir) işlemi yapabilir,
* Acenta, grup ya da şirketlere özel kontrat girişleri yapabilir,
* Sözleşme bilgilerini dosya halinde kayıt altında tutabilir,
* Acenta pazar (Comp, europe, ABD, Almanya, Rusya vb.) ve market gruplarının belirlenmesini sağlayabilir,
* Acenta kara liste kontrollerini sağlayabilir,
* Başlangıç ve bitiş tarihlerine göre garanti oda ve kontenjan belirlemesi yapabilir,
* Acenta üzerinden alınan rezervasyonlarda dönem geçişleri için hesaplamaların ayrı ayrı yapılmasını sağlayabilir,
* Kontrat numarasına göre kişi başı ve oda ücretlerinin belirtilebilmesini sağlayabilir,
* Dönemsel aksiyonlar oluşturabilir,
* Gün aksiyon tanımlarını yapabilir (5 gün kal 3 gün öde vb.),
* İndirim aksiyonları oluşturabilir (5 gün ve üstü konaklamalar için indirim oranı/tutarı belirleyebilme),
* Kişi başı ya da oda geneli için ekstra indirim tanımları oluşturabilir,
* Tanımlanan dönem kayıtları için geceleme gün sayısına, kişi ve geliş bilgilerine göre kurallar oluşturabilir (İlgili dönem için sadece seçilen günlerde belirtilen indirimler geçerli gibi),

ODA / KAT HİZMETLERİ
* Toplu bir şekilde oda durum bilgisinin giriş yapılmasını sağlayabilir,
* Oda okeyleme işlemlerinin client pcler üzerinden yapılmasını sağlayabilir,
* Minibar ürün giriş ve çıkışlarını IOS ve And. destekli cihazlar üzerinden kolayca oda folio kartına yazabilir,
* Kayıp eşya, şikayet ve arıza kayıtlarının giriş yapılarak kontrol edilebilmesi,
* House keeping (Kat Hizmetleri H/KPG) raporlarının alınabilmesi,
* House keeper (Kat Şefi-H/K) raporlarının alınabilmesini sağlayabilir,

TELEFON SANTRAL ve İNTERNET HİZMETLERİ
* Desteklenen santral marka ve modelleri ile entegre olabilme ve sorunsuz çalışabilir,
– (Desteklenen cihazlar için lütfen bilgi alınız),
* Otelde wireless kullanan tüm misafirlerin internet kullanım ücretlerini foliolarına yansıtabilir,

BİLDİRİM HİZMETLERİ
* Uyandırma servisi hizmeti ile otelinizde konaklayan misafirlerinizi diledikleri saatlerde uyandırabilme,
* Departmanlar arası haberleşme özelliği sayesinde misafir isteklerinin kat görevlisine bildirilebilmesi,
* Misafirlerin odayla ilgili her türlü bildiriminin kayıt altında tutularak odaya verilen tüm servislerin takip edilebilmesi,
* Konum bilgisi girişi yaparak otelden kısa süreliğine ayrılan müşterilerin nerede olduklarını ve bıraktıkları notları kaydedebilir,
* Otele ulaşım servisleri için tarih ve saat bazında takibi sağlayabilir,

RAPORLAR
* Kayıtlı tüm rezervasyonlar için detaylı raporlar alabilir,
* Giriş ve geceleme, XML ve BTM, otel durum raporları,
* Günübirlik konaklama ve locater raporları,
* Tarih ve tarife bazında raporlar,
* Gelir departman ve genel durum raporları,
* Otel Forecast raporları,
* Pazar bazlı forecast raporları,
* Satış forecast raporları,
* Ülke bazlı forecast raporları,
* Oda tipi forecast raporları,
* City Ledger raporları,
* Günsonu raporları,

ETKİNLİK / BANKET YÖNETİMİ (EVENT MANAGEMENT)

WOLVOX 7 Otel yazılımı ile düğün davetlerinden şirket organizasyonlarına kadar tüm otel etkinliklerini kolayca planlayıp yönetebilmenizi sağlar. WOLVOX 7 Otel etkinlik takvimi sayesinde aylık yapılması planlanan tüm etkinlikleri kolayca kontrol edebilirsiniz. Etkinliklerde kullanılacak ekipman ya da malzemelerin listesini kontrol edebilirsiniz.

* Otelinizde düzenlenecek tüm organizasyonları liste veya çizelge üzerinden takip edebilir,
* Otel salonlarının özelliklerine göre kayıt altına alınarak kullanım durumlarını takip edebilir,
* Salonlara verilen emanetlerin envanterinin takibini sağlayabilir,
* Konferans ya da etkinlik rezervasyonlarının takibini yapabilir,
* Aktiviteleri planlayarak sonuçlandırabilir,
* Paylaşılabilir salon kayıtlarını yapabilir,
* Yemek planı oluşturarak otelinizde konaklayan veya yemek rezervasyonu yapan kişiler için toplam yemek kapasitesi belirleyebilir,
* Oturma düzenlerinin planlanabilmesini sağlayabilir,
* Bakım zamanlarının süresini belirleyebilir (ilgili sürede organizasyon/toplantı alınmasını önleyebilir),
* Etkinlik ve toplantı statüsünü belirleyebilir,
* Pazar segment(üst grup, özel fiyat, düğün, acenta özel vb.) ve kaynak (Şirket yönlendirmesi, Acenta vb.) bilgilerinin kayıt edilmesini sağlayabilir,

CRM (MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ)

CRM; Karşılıklı, uzun vadeli bir değer ilişkisi yaratmak için müşteriler ile gerçekleştirilen ilişkilerin etkin bir biçimde yönetilmesidir.
WOLVOX CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi); müşteri memnuniyeti daha da önemlisi müşteri sadakati oluşturma prensibinden yola çıkarak, müşteri ihtiyaç ve taleplerine uygun yatırımlar ile işletme karlılığını arttırabileceğiniz en akıllı yardımcınız olacak.

* Otelinizde konaklayan misafirleriniz için anket düzenleyebilir ve anket takibi yapabilir,
* Sezon başlangıcından sezon sonuna kadar anket sonuçlarına göre ara değerlendirmeler yapılabilir,
* Misafirlerin özel günlerinde hatırlanılmasını sağlayabilir,
* Misafirlere Yılbaşı, Bayram gibi özel günlerin kutlanmasını sağlayabilir,
* Misafirlere uygulanan özel kampanya haberlerinin iletilmesi için toplu mail ve SMS sistemini hazır mail şablonları üzerinden kolaylıkla iletebilir,
* Sonuçları grafik olarak görüntüleyerek daha kolay ve anlaşılır raporlar alabilir,

MUHASEBE YÖNETİMİ (BACK OFFICE)
Muhasebe Yönetimi Hakkında Detay

STOK COST YÖNETİMİ (GENERAL STORE & COST)

WOLVOX ERP programı ile Otel programının tam entegre yapısı sayesinde stok kartları ve muhasebe kodlarını oluşturarak giriş ve çıkış rakamlarını raporlayabilirsiniz. WOLVOX ERP stok modülü ile birlikte alış-satış faturası üzerinden yapılan girişleri, birimler (depo) üzerinden yapılan malzeme transferlerini, günlük ve aylık belirlenen istatistikleri esnek raporlama araçları üzerinden kullanabilirsiniz.

* Sınırsız sayıda stok kartı tanımlayabilir,
* Tanımlamış olduğunuz stoklarınızı grup, ara grup ve alt grup bazında gruplayabilir,
* Stok kartlarınıza özel kdv belirleyebilir,
* Stoklarınıza sınırsız sayıda fiyat girişi yapabilir,
* Stoklarınıza sınırsız sayıda resim ekleyebilir,
* Sınırsız sayıda birim tanımlaması yaparak stoklarınızın belirttiğiniz birimler üzerinden bakiyelerini kontrol edebilir,
* Stok kartında bir ürüne ait birden fazla barkod bilgisinin tanımlayabilir, bu sayede ürüne ait birim bazlı ve fiyat bazında ayrı ayrı barkod belirleyebilir,
* Depo entegrasyonu sayesinde stoğunuzun hangi depoda, kaç adet olduğunu görüntüleyebilir,
* Stok emniyet limitleri belirterek belirtilen limitin altına düşmesini veya üstüne çıkmasını engelleyebilir,
* Bakiyesi ekside olan stoklarınızın satışını engelleyebilir,
* Stoklarınıza özel iskonto tanımlayabilir, gelişmiş iskonto özelliği sayesinde müşterilerinize özel stok veya stok grup bazlı iskonto girişi yapabilir,
* Seri no ile satışını yaptığınız stoklarınızın takibini yapabilir,
* Stok tedarikçileri tanımlayarak varsayılan tedarikçi ataması yapabilir,
* Stok envanterini ve depo bazlı stok durum raporlarını alabilir,
* Stok raporları sayesinde hangi tarihte işlem gördüğünü raporlayabilir,
* Blokede ve terminde olan stoklarınızı raporlayabilir,
* Stok sayımlarınızı gerçekleştirerek envantere işleyebilir,
* Stoklarınıza etiket basabilir,
* Verdiğiniz hizmetleri tanımlayabilir, hizmet raporları alabilir,
* Paket tanımları oluşturarak paketlere etiket yazdırabilir, paket fiyatını dilerseniz manuel dilerseniz stok fiyatlarından çektirebilirsiniz.
* İrsaliye ile girişi yapılan stokların faturaya aktarılabilmesi,
* Oluşturacağınız mamül ve yarımamül üretimleri için reçete oluşturabilir, fire ve diğer maliyetleri üretime yansıtabilir,
* Üretim birleştirme ve üretim parçalama işlemlerinizi takip edebilir,
* Eksiye düşen ve reçetede tanımlı olan ana mamuller için otomatik üretim yaptırabilir,
* Oluşturduğunuz üretimler için raporlar alabilir,
* Depolarınıza kullanıcı bazlı yetkilendirme yaparak sadece yetkili kullanıcının giriş veya çıkış yapmasını sağlayabilir,
* Depolarınız arası tek tek veya toplu bir şekilde transfer yapabilir,
* İşlem gören ve görmeyen stok hareketleri, stok envanter, depo envanter, alış-satış raporları, gün-ay ve yıllara göre analizler ve birim maliyet raporlarının alınabilmesi,

Stok Cost Yönetimi Hakkında Detay

GENEL MUHASEBE ve BÜTÇE YÖNETİMİ (BACK OFFICE)
Hesap planı, fiş işlemleri, tanımlamalar, dönem sonu işlemleri, defterler, mizan/raporlar, mali tablolar ve bütçe modülleriyle otel, restaurant ya da arka ofis tarafından kesinleşen kayıtların raporlamalarını yapabilirsiniz.
Genel Muhasebe ve Bütçe Yönetimi Hakkında Detay

GENEL ÖZELLİKLER
* Çok kullanıcılı desteği ile birden fazla kullanıcının aynı anda kullanım sağlayabilmesi,
* Sınırsız sayıda kullanıcı kayıt edebilir,
* Tüm kullanıcılar için gelişmiş yetkilendirme sistemi kullanarak her işlem için yetki seviyesi belirleyebilir,
* Firebird ve MSSQL veritabanı desteği sayesinde güvenli data akışının sağlanabilmesi.

Raporlar;
İçerisinde birçok hazır rapor ve form bulunan WOLVOX’un rapor uyarlama aracı sayesinde mevcut ve yeni tasarlanacak raporlara yeni filtreler eklenebilir,çeşitli yazı biçimleri,fontlar ve renkler kullanılabilir.

Windows Uyumluluğu;
WOLVOX ile gelen tam Windows uyumunun sağladığı avantajlar,AKINSOFT’un titizlikle hazırladığı kolay kullanımlı arayüzü ile birleşerek kullanıcıya çabuk öğrenme ve kullanım kolaylığı avantajı sağlar.

İlişkisel Veritabanı;
WOLVOX SQL mimari veritabanı ile Microsoft Office programları ile doğrudan ilişki kurabilmektedir.

Kullanıcı Yetkilendirme;
WOLVOX kullanıcılara tanınan çok seviyeli erişim hakları ile bilgi güvenliğini garantiler.Sistem yöneticisi (Yetkili Oturum),her kullanıcıya,şirket bazında modül ve menü seçeneklerine erişim haklarını tanımlayabilir.Kayıtların kimin tarafından değiştirildiği sistemden öğrenilebilir.Ayrıca silinen kayıtları yetkili oturumu ile geri alma imkanı sağlar.

WOLVOX ile daha verimli çalışmak , karlılığı ve hizmet kalitesini artırmak artık çok kolay.

Telefon Numaralarımız;
542 389 74 26
532 353 08 64

Open chat
whatsapp
Merhaba,