Sentez Yazılım

Sentez Yazılım Bayi

Sentez Yazılım Bayi

Erce Bilişim olarak Sentez Yazılımın bayiliğini yapmaktayız.
Firmanızın her türlü Muhasebe yazılımı , sevkiyat takip ,sipariş takip raporları ve programlanması için Türkiyenin en güçlü yazılımı olan Sentez Yazılımın programları ile hizmetinizdeyiz.Bilgi almak için 0 212 589 60 65 i arayabilirsiniz.
Bunun dışında
Tekstil & Konfeksiyon Yönetimi
Konuk Ağırlama Sektörü
Mağazacılık
Yönetim Bilgi Sistemi
Programlarını sizlere anlatalım ve de refaranslarımızı sizlerle paylaşa biliriz.
Sentez Yazılım sizlere danışmanlık hizmetlerinde ;

Şirketinizin ihtiyaçlarının belirlenmesi, ihtiyaçlarınıza göre size sunduğumuz sektörel çözümlerimizin yapılandırılması, şirketinize özel rapor ve form tasarımlarının yapılması, kullanıcıların belirlenmesi, kullanıcı rollerinin sistem içerisinde oluşturulması, kullanıcıların şirketinizdeki misyonuna uygun şekilde sistem üzerinde işlemleri gerçekleştirmesi ve istenen performansı göstermesi, firmanıza özel olarak verilen uygulama eğitimleri ile sağlanmaktadır.

Her biri branşında uzman olan kadromuz ile çözümlerimizin eğitim ve destek hizmetlerinin yanı sıra her sektörün kendi ihtiyaç ve beklentilerine çözüm sunan danışmanlık desteği hizmetimizden faydalanarak kaynaklarınızın şirketinize sağlayacağı faydayı iki katına çıkarabilirsiniz;

Konuk Ağırlama Çözümleri Danışmanlık Hizmetleri
Mağazacılık Çözümleri Danışmanlık Hizmetleri
Tekstil – Konfeksiyon Çözümleri Danışmanlık Hizmetleri
Mağazacılık Danışmanlık Hizmetlerimiz
Son yılların en hızlı gelişen sektörlerinden biri olan mağazacılık sektöründe başarılı olmanın yolu, değişime açık, yeniliklere kolay adapte olabilen ve işlevsel mağazacılık uygulamaları ile dinamik çalışma yapısını benimsemekten geçiyor.

Mağazacılık sektöründeki hızlı gelişim, müşterilere sunulan hizmetlerdeki çeşitlilik, artan talep ve yeni alışveriş merkezlerinin açılması ile geleneksel mağazacılık yaklaşımından uzaklaşarak, her mağazanın kendi konseptini yaratması, bu yaklaşımını gerek ürün çeşitliliği, gerek mağaza dekorasyonu ve gerekse hizmet anlayışı ile müşterilerine sunarak rekabet gücü ve sürekliliğin sağlanması gereklilik haline gelmiştir.

Geleneksel hizmet anlayışından uzak, beklentilerin üzerinde müşteri hizmeti sunabilmenin yolu, mağaza stratejisinin oluşturulması, yenilikçi ve etkin mağaza yönetimi ile mümkün olabilmektedir.

Mağazacılık Sektörü danışmanlık hizmetimiz sayesinde mağazacılık yönetiminde en kritik organizasyonlar olan; pazarlama ve satış, tedarik yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi organizasyonlarınızın performans ve yetkinliklerini artırabilecek, sürekliliğini sağlayabilecek ve beraberinde finansal yönetiminizi yürütebileceksiniz.

Pazarlama ve Satış Yönetimi danışmanlığımız ile Pazarlama ve Satış organizasyonunun bel kemiği olan satış ekibinizin pazarlama ve satış faaliyetlerini, şirket stratejinize uygun şekilde yürütebilmesi için satış sorumlularının yetkinlik ve performanslarının artırılması sağlanmaktadır.

Müşteri İlişkileri Yönetimi danışmanlığımız ile müşteri tercihlerinin, ihtiyaç ve beklentilerinin belirlenmesi, ürün ve hizmet çeşitliliği ve sunumunun müşteri taleplerine uygun şekilde yönetilmesi ile müşteri memnuniyetinin sağlanması, kaliteli ürün ve hizmet sunulması ve kalitenin sürekliliğinin sağlanması ile ilgili faaliyetler yapılmaktadır. Değişen müşteri ihtiyaç ve beklentileri doğrultusuna yeni şirket stratejilerinin geliştirilmesi ile, ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliği için yürütülen faaliyetlerin ölçülebilmesi sağlanarak uygun şekilde yönlendirilmesi ve yönetilmesi sağlanmaktadır.

Tedarik Yönetimi danışmanlığımız ile tedarik zincirinin oluşturulması, tedarik süreçlerinin daha verimli ve fonksiyonel duruma getirilmesi ve sürekliliğin sağlanması, talep ile başlayan sürecin, teslimat ile sonuçlanmasına kadar olan tüm aşamaların yönetimi ve kontrolü sağlanmaktadır. Tedarik ağı yönetimi ile tedarikçi bazına ürün, miktar ve fiyat analiz ve kontrolleri sağlanmaktadır. Mobil çözüm destekleri ile tedarik süreçlerinin daha hızlı ve hatasız yürütülmesi ve yönetimi sağlanmaktadır.

SentezPOSitive Satış Yönetim Sistemi ve SentezSHOP Satış Noktası Yönetimi ile size sunduğumuz mağazacılık danışmanlık hizmetimiz sayesinde rekabet gücünüzü artırabilecek ve işletme verimliliğinin sürekliliğini sağlayabileceksiniz.

Konuk Ağırlama Danışmanlık Hizmetlerimiz
Konuk Ağırlama Çözümlerimiz, konuk ağırlama sürecini ileri teknolojiyle takip ederek, maliyetlerinizi düşürmek, müşteri memnuniyetini sağlamak ve personelin servis kalitesini arttırmak için tasarlanmıştır.

Konuk Ağırlama Çözümleri danışmanlık hizmetimizin işletmenize getireceği faydaların başında, müşteri memnuniyetinin sağlanması gelir, iş süreçlerinizin her aşamasında size sunulan çözümler ile, işletmenizin rekabet gücünün artırılması ve buna bağlı olarak işletme verimliliğinin en üst düzeye çıkarılması amaçlanmıştır.

Yazılım iş süreçlerinin öncesinde, işletmenizin donanım altyapısı oluşturularak kullanıma hazır hale getirilmektedir, bar ve mutfak yazıcıları, mutfak monitörleri, sipariş ve adisyon yazıcıları, el bilgisayarları, POS ve bilgisayarların işletme içerisinde en uygun şekilde yerleşimi için yapılan keşif ve analiz çalışmaları neticesinde, projelendirme ve sistem kurulumları gerçekleştirilmektedir.

Yeni hizmete girecek tesis ve işletmelerde uygun organizasyonun sağlanması, mevcut tesis ve işletmelerde ise yeniden yapılandırma çalışmaları neticesinde Konuk Ağırlama Çözümlerimiz ile kaynaklarınızı en uygun şekilde kullanmanız sağlanır.

SentezDELUX Otel Yönetim Sistemi ile rezervasyondan faturalamaya kadar tüm konuk ağırlama sürecinin takibi sağlanarak, işletmenizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak şekilde yapılandırılır, ön büroda rezervasyon, resepsiyon, housekeeping, satış noktası işlemlerinin yönetimi, konuk bilgilerinin takibi (CRM), gün kapanışları ile arka büroda muhasebe ve finans yönetimi, stok ve maliyet yönetimi, demirbaş, personel ve beyanname işlemlerine kadar tüm iş süreçlerinizin entegre olarak çalışması için gerekli danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Yiyecek – içecek konusunda ise, otel içerisinde veya bağımsız restoranların iş süreçlerinin takibi, kaynakların en uygun şekilde kullanılması sağlanarak, hizmette kalite ve karlılığın yükseltilmesi ile otel ve restoran işletmelerinin yönetim kontrol mekanizmalarının oluşturulması ve bilgi sistemlerinin sürekliliği sağlanmaktadır.

SentezREST Restaurant Yönetim Sistemi işletmenizin konsaptine uygun şekilde özelleştirilerek, menülerin oluşturulması, personel yönetimi, masa planı düzenlemeleri, tedarik ve satın alma yönetiminden, reçete ve maliyet sisteminin kurulması ve sistemin sürekliliğinin sağlanması ile ilgili tüm süreçlerde danışmanlık desteği verilmektedir.

SentezCATERING Yiyecek – İçecek Yönetimi ile üretim ihtiyaç planlama, günlük menü planlama uygulamaları sayesinde, üretimde meydana gelen hatalar en az seviyeye indirilerek, tedarik yönetimi ve stok yönetimi ile maliyetlerin en uygun seviyeye düşürülmesi sağlanarak işletmenizdeki her birimin iş takibini düzenli, kontrollü ve hzılı şekilde gerçekleştirmesi sağlanmaktadır.

SentezPOCKETREST sayesinde garson ile mutfak arasında maksimum uyumun sağlanması, hizmet kalitesinin artırılmasında en önemli unsur olan hızlı ve hatasız servis sunulması sağlanmaktadır.

İşletmenizin günlük, haftalık, aylık ve hatta gün içerisinde anlık olarak finansal durumunu takip etmenize imkan sağlayan dinamik yapısı sayesinde işletmeniz hakkında doğru zamanda, doğru karar almanız sağlanır.

Profesyonel malzeme yönetimi sağlanarak, son kullanma tarihi, süre takibi, blokaj uygulamaları ile işletmenizin HACP standartlarına uygun şekilde faaliyet göstermesi sağlanır.

Tekstil – Konfeksiyon ERP Çözümleri Danışmanlık Hizmetlerimiz
Üretimde verimi artırmak, maliyetleri en düşük seviyeye indirmek, kalite grafiğini daima yükselen bir ölçekte tutmak, tüm üretim süreçlerinde entegrasyon sağlamak ve doğru ürünü, doğru zamanda ve doğru fiyatla müşteriye ulaştırabilmek, karlı üretimin reçetesidir.

Şirket organizasyonundaki birimlerin birbirleri ile bilgi akışının hızlı ve doğru olmasının sağlanması, bilginin istenilen ölçüde işletmedeki tüm birimlere açılması/paylaştırılması, iş süreçlerinin kişilerden bağımsız hale gelmesi, işletmenizdeki rekabet potansiyelinin içe dönük değil, dışa dönük olmasını sağlayacaktır.

Tekstil – Konfeksiyon ERP Çözümleri danışmanlık hizmetimiz sayesinde, şirketiniz için çözümsüz gibi görülen sorunların, sistematik ve hatasız olarak çözülmesi sağlanmaktadır. ERP Çözümlerimizin işletmenize uyarlanması sonucu; bilginin kişilerden bağımsız, güncel, açık ve ulaşılabilir olması sağlanarak işletmenizde güçlü bir takım ruhu oluşacaktır.

Tekstil – Konfeksiyon ERP Çözümleri Danışmanlık Hizmetimiz sayesinde; kaynaklarınızı en verimli şekilde kullanarak maliyetlerinizi azaltmanız sağlanır. İşletmenizdeki birimlerin iş süreçleri belirlenerek organizasyondaki yerleşimi, işletme içi formlar ve işletme dışı evrakların hazırlanması ve birimler arası iletişim ve kontrolün sağlanması için gerekli tanımlama ve yetkilendirmeler yapılmaktadır. Üretim yönetiminde; üretim planlama, malzeme ihtiyaç planlamaları, malzeme ve tedarik yönetimi, kapasite planlama ve maliyet yönetimi ile işletme yönetiminde, pazarlama ve satış, ürün takibi ve sevkiyat yönetimi, finansman yönetimi, genel muhasebe, insan kaynakları birimlerinin iş süreçleri ve birimler arası bilgi geçişleri ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir.

Tekstil ERP Çözümlerimizin işletmenize uyarlanmasında izlenen yol haritası ve genel hatlarıyla uygulama süreci şöyledir;

Sıra
ERP Uygulama Süreçleri
1
Operasyon Analizi
2
Operasyon Süreç Haritasının Çıkarılması
3
Yükleme ve Hazırlık
4
Uygulamaya Geçiş
5
Denetim

Live YARN İplik Üretim Takip Sistemi
SentezYARN, iplik imalatı yapan firmaların üretim süreçlerini siparişten başlayarak sevkiyata kadar takip edebilecekleri bir sistemdir.

Günümüzde hızla yükselen rekabet şartları içinde işletmeler rekabet güçlerini arttırarak avantaj sağlamak zorundadırlar. Bu da doğru bilgiye en kısa zamanda ulaşıp karar verebilme kabiliyetini güçlendirerek, kaynakların en doğru şekilde değerlendirilmesini sağlayarak mümkün olmaktadır. SentezYARN İplik Üretim Takip Sistemi, işletmenizin ihtiyacı olan bilgiyi en verimli şekilde yönetmenizi sağlamaktadır.

Esnek yapısı sayesinde tüm iplik imalatı yapan firmalarının çalışma tarzlarına tam olarak uyum sağlar.
Uygulamayı İncele

Live KNIT Kumaş Üretim Takip Sistemi
SentezKNIT Kumaş Üretim Takip Sistemi, kumaş hammadde girişinden faturalamaya kadar tüm üretim süreçlerini takip edebileceğiniz bir sistemdir.

Maliyet Yönetimi ile; gerçek maliyeti otomatik olarak hesaplayabilir, tahsisler sayesinde parti/sipariş maliyetini otomatik olarak alabilir, İş Emri Takibi (Parti Kartı) ile; üretime ait tüm bilgileri detaylı olarak tanımlayabilir, müşteri siparişleriniz doğrultusunda otomatik iş emri hazırlayabilir, Proforma Maliyet ile; müşterinizin vermiş olduğu sipariş için fire, kâr ve komisyon oranları belirterek proforma maliyet hazırlayabilir ve daha birçok işlemi rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz.
Uygulamayı İncele

Live WEAVE Dokuma Üretim Takip Sistemi
SentezWEAVE Dokuma Üretim Takip Sistemi, dokuma kumaş üretimi yapan firmaların üretim süreçlerini siparişten başlayarak sevkiyata kadar takip edebilmelerini sağlayan bir sistemdir.

Proforma Maliyet ile; müşterinizin vermiş olduğu sipariş için fire, kar ve komisyon oranları belirterek proforma maliyet hazırlayabilirsiniz. Atkı sıklığı, çözgü sıklığı, devir, kumaş eni gibi kumaşa ait teknik bilgiler doğrultusunda elde edilen reçete bilgilerini (iplik ihtiyacını) proforma maliyet ekranına otomatik olarak aktarabilirsiniz. İş Emri Takibi (Parti Kartı) ile; üretime ait tüm bilgileri detaylı olarak tanımlayabilir, müşteri siparişlerinden otomatik iş emri hazırlayabilir, barkodlu ve barkodsuz iş emri dökümleri alabilirsiniz. Seri (Top) Takibi ile parti kartı üzerinden otomatik seri (top) kartı üretebilir, sınırsız hata tipi kartı tanımlayabilir, hata puanlarını kart üzerinde belirleyebilirsiniz.
Uygulamayı İncele

Live DYE Tekstil Terbiye Takip Sistemi
SentezDYE Tekstil Terbiye Takip Sistemi, boyahanelerin ham kumaş girişinden faturalamaya kadar tüm üretim süreçlerini takip edebilmeleri için hazırlanmıştır.

SentezDYE ile müşteriden alınan siparişler otomatik olarak iş emrine aktarılabilir, müşteri ve ham kumaş bazında reçete tanımlanabilir. Ön değer tanımlarından alınan bilgilerle otomatik reçete oluşturulabilir. Farklı ürünler aynı iş emrinde takip edilebilir. İş emri bazında üretim süreci takip edilebilir, her bir operasyonda, üretim detayları görülebilir. Otomatik iş emri kapatılabilir. Müşteri ve tarih bazında, reçeteye, işleme veya renk çalışmasına göre fiyat anlaşması yapılabilir.
Uygulamayı İncele

Live VOGUE Konfeksiyon Üretim Takip Sistemi
Tekstil sektörünün Türk ekonomisinde önemli bir yeri olduğu tartışılmaz bir gerçek. Üretimde; verimi arttırmak, maliyetleri minimuma indirmek, kaliteyi daima olumlu yönde yükselen bir çıtada tutmak, zaman planlaması yapabilmek ve tüm bu öğeler dâhilinde müşteri memnuniyetini sağlayabilmek, firmaların varlığını devam ettirme ve piyasadaki yerlerini koruyup ileriye götürmede önemli rol oynamaktadır.

SentezVOGUE Konfeksiyon Üretim Takip Sistemi ile ürün maliyetinin hesaplanmasından, sevkiyatın yapılmasına kadar geçen tüm süreçlerin takibini sağlıyoruz. Bu da beraberinde, kaliteli ve karlı üretim avantajını getiriyor.
Uygulamayı İncele

Open chat
whatsapp
Merhaba,